Choose an account type

(Pamili sa account ug asa ka na ha-om)

Farmer/Seller
I want to sell fresh goods!
(Gusto ako mo baligya sa akong mga
produkto nga presko!)
Consumer
I want to buy fresh goods from the farmers/sellers.
(Gusto ako mo palit ug mga
produkto nga presko!)